Často kladené otázky

1. Môžem si požičať aj formou krátkodobej, malej pôžičky?

Nebanková spoločnosť Home Credit sa zameriava na iný typ pôžičiek. Minimálna výška pôžičky je 400 € a splácanie prebieha podľa splátkového kalendára, v mesačných splátkach.

2. Som invalidný dôchodca, môžem získať pôžičku?

Pri posudzovaní žiadosti berie Home Credit do úvahy aj existenciu pravidelného príjmu, takže poberateľ dôchodku má reálnu možnosť získania požadovanej pôžičky.

3. Dostanem pôžičku ak už splácam jeden úver?

To záleží od individuálneho posúdenia, v prípade ak je bonita klienta dobrá a je predpoklad, že aj nová pôžička bude včas a riadne splácaná, potom zápis v úverovom registri nevylučuje možnosť získať ďalšiu pôžičku.

4. Za aký dlhý čas budem mať peniaze z pôžičky na svojom účte?

Finančné prostriedky sú zasielané na osobný účet klienta hneď po ukončení schvaľovacieho procesu, takže ich má k dispozícii na vlastnom bankovom účte už nasledujúci deň.

5. Aká je výška poplatku za pôžičku?

Spoločnosť Home Credit neúčtuje žiadne poplatky za vybavenie alebo poskytnutie pôžičky ani žiadne iné skryté poplatky.

6. Akým spôsobom môžem uhrádzať splátky?

Spôsob splácania je zmluvne dohodnutý, zvyčajne sa jedná o splácanie bezhotovostným bankovým prevodom alebo cez nastavený inkasný príkaz.

7. Môžem pôžičku splatiť aj predčasne?

Áno, bez akéhokoľvek poplatku, potrebné je len vopred konzultovať túto formu úhrady s klientským centrom.

8. Na čo môžem požičané peniaze použiť?

To je len na individuálnom zvážení, každý klient môže získané finančné prostriedky využiť podľa vlastných predstáv a potrieb, bez nutnosti dokladovania na čo boli použité.

9. Ak si chcem požičať väčšiu sumu, potrebujem ručiteľa?

Nie, k žiadnej pôžičke od Home Credit nie je potrebné ručenie.

10. Môžem zrušiť už podpísanú úverovú zmluvu?

Áno, do 1 mesiaca od podpisu zmluvy tak možno urobiť bez udania dôvodu a peniaze vrátiť bezúročne.

11. Kde môžem nájsť kontaktné údaje spoločnosti?

Všetky identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti Home Credit sú uvedené na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti homecredit.sk, možno tiež zavolať na klientske centrum 0850 111 118 alebo využiť e-mail: info@homecredit.sk .