Časté otázky

1. Ako je možné vybaviť Dobrú pôžičku?

Na výber je viac možností: online spôsobom cez internet na stránke postovabanka.sk, zavolať na linku 0850 111 666 alebo priamo navštíviť niektorú z kamenných pobočiek banky.

2. Aký doklad o príjme je potrebné predložiť k žiadosti o pôžičku?

Každá žiadosť je posudzovaná individuálne. Vo väčšine prípadov, ak je žiadateľ aj klientom banky a jeho výplata prichádza na osobný účet v Poštovej banke, nemusí predkladať žiadny doklad. V iných prípadoch je potrebné predložiť potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výške daňového základu z finančnej správy.

3. Aké je úročenie produktu Dobrá pôžička?

Výška úrokovej sadzby závisí od viacerých faktorov – výška požičanej sumy, doba splatnosti, bonita klienta...

4. Môžem získať pôžičku aj keď som začínajúci živnostník?

Jednou z podmienok je prevádzanie živnosti minimálne po dobu 2 rokov, takže vhodnejšie bude využiť inú formu napr. prečerpanie na účte.

5. Poskytuje banka aj krátkodobé minipôžičky?

Priamo takéto produkty banka vo svojom portfóliu nemá, ale možno si vybrať aj malú pôžičku už od 300 €.

6. Môžem získať pôžičku ak už splácam iný úver?

Áno, možno využiť ponuku preniesť si pôžičku od iných a refinancovaním získať lepšiu splátku aj nové voľné finančné prostriedky.

7. Som invalidný dôchodca, môžem žiadať o pôžičku?

Pôžičkové produkty banky sú dostupné širokej klientele, aj poberateľ dôchodku má reálnu možnosť získať niektorý z nich.

8. Možno požiadať aj o odklad splácania?

V prípade prechodných problémov so splácaním je potrebné kontaktovať banku a dohodnúť napr. možný odklad splátok až na niekoľko mesiacov.

9. Na čo je možné použiť peniaze získané z pôžičky od Poštovej banky?

To záleží výlučne od individuálneho rozhodnutia klienta, takže jednoducho - na čokoľvek.