Vyplňte nezáväznú žiadosť

Výhody

 • Rýchle vybavenie, bez administratívnej náročnosti
 • Možnosť výberu pôžičky z banky aj od nebankovej spoločnosti
 • Dostupnosť pre širokú spotrebiteľskú klientelu

Základné podmienky

 • Žiadosť podá dospelá osoba, spôsobilá na právnické úkony
 • Bydlisko na území Slovenska
 • Existencia osobného bankového účtu
 • Zdroj príjmu (zamestnanie, živnosť, štátna dávka...)

Ako prebieha žiadosť?

 1. Nastaviť parametre pôžičky, zadať dobu jej splatnosti.
 2. Vyplniť svoje identifikačné a kontaktné údaje a odoslať priložený formulár so žiadosťou.
 3. Následne s pracovníkom finančného subjektu dohodnúť znenie a podpis zmluvy.
 4. Očakávať pripísanie prostriedkov na osobný bankový účet.

Pôžička 1 000 eur ihneď

Nakoľko sa jedná už o požičanie vyššej sumy, banky zvyčajne dohodnú s klientom splátkový kalendár a pôžičku tak možno splácať v mesačných splátkach , zvyčajne po dobu 12 – 60 mesiacov. Produkt pôžička 1 000 € ihneď na účet majú však vo svojom ponukovom portfóliu aj viaceré overené, licencované nebankové spoločnosti, preto je len na individuálnom rozhodnutí žiadateľa, ktorý poskytovateľský subjekt si vyberie. Podmienky pre získanie nebankovej pôžičky sú totiž dosť podobné, možno si však vyberať napr. podľa výšky ročnej percentuálnej miery nákladov, formy zákazníckeho servisu, ponuky predčasného splatenia pôžičky alebo možnosti upraviť si výšku splátok aj počas trvania zmluvného vzťahu.

Pôžičky 1 000 eur

HyperPôžička

Rozsah

50 - 7 000 €

Splatnosť

7 dní - 42 mesiacov

Spotrebiteľský úver

Rozsah

300 - 3 000 €

Splatnosť

12 - 48 mesiacov

Hotovostná pôžička

Rozsah

400 - 6 000 €

Splatnosť

12 - 84 mesiacov

Tesco hotovostná pôžička

Rozsah

800 - 16 000 €

Splatnosť

12 - 84 mesiacov

mPôžička Plus

Rozsah

350 - 24 000 €

Splatnosť

12 - 84 mesiacov

PRESTO pôžička

Rozsah

650 - 25 000 €

Splatnosť

12 - 84 mesiacov

mojaPÔŽIČKA

Rozsah

1 000 - 20 000 €

Splatnosť

12 - 96 mesiacov

Časté otázky

1. Akým spôsobom možno požiadať o pôžičku? 

Podľa toho ako to žiadateľovi najviac vyhovuje, t.j. možno využiť internetovú žiadosť, o pôžičku požiadať zaslaním SMS, zatelefonovať na kontaktnú linku banky alebo nebankovej spoločnosti, prípadne sa priamo zastaviť na pobočke a osobne zjednať poskytnutie pôžičky.

2. Kde je možné zistiť výšku úročenia pôžičky a jej RPMN? 

Tieto informácie obsahuje väčšina webových stránok subjektov, ktoré takúto pôžičku ponúkajú. Možno tiež využiť služby internetových finančných portálov, ktoré pôžičky porovnávajú a hodnotia.

3. Môžem získať pôžičku ak je mojím zdrojom príjmu  starobný dôchodok? 

Áno, vlastný pravidelný príjem je dôležitý faktor pri posudzovaní žiadosti a jeho existencia je obvykle zárukou toho, že pôžička bude poskytnutá aj seniorovi.

4. Je možné požiadať aj o úpravu už dohodnutého splátkového kalendára? 

To záleží na zmluvných  podmienkach, ale väčšina poskytovateľov akceptuje aj takúto možnosť.

5. Možno si úver aj poistiť? 

Nie je to povinné, ale určite vhodné napr. pre prípad nečakaných zdravotných problémov alebo straty príjmu.

6. Ako je potrebné dokladovať použitie prostriedkov z pôžičky? 

Tento typ pôžičky má formu bezúčelového spotrebiteľského úveru, takže získané financie môže každý klient použiť podľa vlastných predstáv a potrieb bez toho, aby bolo nutné čokoľvek dokladovať. 

Pre koho sa pôžička hodí?

 • Pre všetkých, ktorí preferujú pohodlné a diskrétne získanie finančných prostriedkov od spoľahlivých obchodných partnerov
 • Pre klientov, ktorým vyhovuje splácanie pôžičky v dlhšom časovom horizonte
 • Pre tých, ktorí majú záujem o bezúčelový spotrebiteľský úver

Pre koho sa pôžička nehodí?

 • Pre záujemcov, ktorí nedisponujú zdrojom príjmu a vlastným bankovým účtom
 • Pre tých, ktorí si chcú požičať len malú sumu na krátke obdobie
 • Pre osoby s negatívnou úverovou históriou

Ďalšie sumy