Odporúčame

Nebankové pôžičky s vysokou schvaľovateľnosťou a bez zbytočnej administratívy!

Vysoké percento schválení

malá HyperPôžička

Rozsah

25 - 500 €

Splatnosť

1 - 30 dní

Top ponuka

HyperPôžička

Rozsah

50 - 7 000 €

Splatnosť

7 dní - 42 mesiacov

Výhody

 • Jednoduché a pohodlné vybavenie (online, telefonicky, osobne)
 • Široké portfólio pre výber vhodného produktu
 • Dostupnosť, bez zbytočného byrokratického vybavovania a dokladovania spôsobu použitia prostriedkov získaných z pôžičky

Základné podmienky

 • Vek maximálne 75 rokov (poskytovatelia určujú vekovú hranicu obvykle podľa svojich individuálnych podmienok)
 • Trvalý pobyt v Slovenskej republike
 • Platný doklad totožnosti
 • Pravidelný zdroj príjmu (dôchodok)

Bežný postup pri žiadaní o pôžičku

 1. Vyplniť a odoslať formulár žiadosti z vybranej internetovej stránky (uviesť svoje osobné a kontaktné údaje, prípadne požadovanú výšku pôžičky a dobu jej splatenia).
 2. Počkať na následný kontakt od poskytovateľa a vzájomne dohodnúť všetky náležitosti zmluvného vzťahu.
 3. Očakávať príchod peňazí na osobný účet alebo výzvu z pošty na prevzatie získaných finančných prostriedkov.

Porovnanie pôžičiek pre dôchodcov

malá HyperPôžička

Rozsah

25 - 500 €

Splatnosť

1 - 30 dní

HyperPôžička

Rozsah

50 - 7 000 €

Splatnosť

7 dní - 42 mesiacov

Rýchla pôžička od Pôžičkomatu

Rozsah

50 - 900 €

Splatnosť

5 - 31 dní

Hotovostná pôžička

Rozsah

400 - 6 000 €

Splatnosť

12 - 84 mesiacov

Cetelem pôžička

Rozsah

2 000 - 25 000 €

Splatnosť

6 - 96 mesiacov

Pôžičky pre dôchodcov online

Pôžička pre dôchodcov to môže vyriešiť., jej vybavenie je jednoduché a rýchle. Táto pôžička je dostupná, určená seniorom so stálym príjmom, splátky a doba splatnosti sú individuálne prispôsobené každému žiadateľovi. Aj keď sú pôžičky pre dôchodcov špecifickým produktom, možno ich získať od bankového aj nebankového subjektu a nie je ani nevyhnutné vlastniť osobný účet, nakoľko nebankové subjekty zasielajú peniaze z pôžičky aj formou poštovej poukážky alebo kreditnej karty.

Nie každý má dostatočne vysoký dôchodok a práve pôžička pre dôchodcov môže mnohým uľahčiť nečakané životné situácie, potrebné je však myslieť aj na to, že prípadné podlžnosti zostanú aj pre dedičov.

Časté otázky

1. Koľko si môžem požičať?

Na trhu je viacero produktov: u seniorov sú obľúbené  malé, krátkodobé pôžičky v rozsahu 30 € - 350 €, ale možno si požičať až do 10 000 € so splatnosťou 1 – 5 rokov. Výber záleží od individuálnych potrieb a možností každého dôchodcu.

2. Som poberateľom invalidného dôchodku, môžem získať pôžičku?

Pri posudzovaní žiadosti o pôžičku sa berie do úvahy hlavne existencia pravidelného príjmu, z ktorého je možné pôžičku splatiť, takže nezáleží na tom, o aký typ dôchodku sa jedná.

3. Ak mám už 62 rokov, môžem požiadať o bankovú pôžičku?

V prípade, ak má žiadateľ dôchodok aspoň vo výške priemerného dôchodku v spoločnosti (v súčasnosti cca 410 €), potom má reálnu možnosť získať pôžičku aj od niektorého bankového subjektu. 

4. Akým spôsobom môže dôchodca požiadať o pôžičku?

Žiadosť možno zaslať cez internet, zavolať priamo na kontaktnú telefonickú linku vybraného poskytovateľa alebo osobne navštíviť kamennú pobočku a  s príslušným obchodných zástupcom dohodnúť všetky podmienky pre získanie pôžičky.

5. Môžem pri úhrade pôžičky požiadať o splátkový kalendár?

Zvyčajne záleží od výšky požičaných prostriedkov a doby splatnosti. Ak sa jedná o malú pôžičku, jej úhrada je jednorázová, v prípade vyššej sumy s viacročnou splatnosťou bývajú dohodnuté mesačné splátky.

6. Musí mať dôchodca pôžičku zaistenú?

Ručenie za pôžičku sa vyžaduje len ojedinele, pri viactisícovej pôžičke.

Pre koho sa pôžička hodí?

 • Peniaze z pôžičky môžu získať nielen starobní dôchodcovia, ale aj invalidní a výsluhoví
 • Pre všetkých seniorov, ktorí chcú vyriešiť vzniknutú finančnú situáciu rýchlo a diskrétne
 • Pre tých, ktorí potrebujú získať prostriedky na uhradenie bežných potrieb, ale aj na zaplatenie kúpeľného pobytu či nákup nového domáceho spotrebiča

Pre koho sa pôžička nehodí?

 • Pre dôchodcov, ktorí už splácajú iné úvery
 • Pre tých, ktorí si potrebujú požičať väčší objem peňazí s dlhoročnou splatnosťou