Odporúčame

Nebankové pôžičky s vysokou schvaľovateľnosťou a bez zbytočnej administratívy!

Vysoké percento schválení

malá HyperPôžička

Rozsah

25 - 500 €

Splatnosť

1 - 30 dní

Top ponuka

HyperPôžička

Rozsah

50 - 7 000 €

Splatnosť

7 dní - 42 mesiacov

Výhody

 • Minimálna administrácia
 • Bezúčelovosť, prostriedky možno použiť na čokoľvek, bez nutnosti dokladovania
 • Vlastný bankový účet nie je nevyhnutný, peniaze môžu byť zaslané aj inou formou

Základné podmienky

 • Fyzická osoba vo veku nad 18 rokov
 • Trvalé bydlisko na Slovensku
 • Platný doklad totožnosti

Bežný postup pri žiadaní o pôžičku

 1. Vyplniť formulár na internete alebo zavolať na kontaktné číslo nebankovej spoločnosti.
 2. Počkať na spätnú odozvu a upresniť parametre pôžičky.
 3. Dohodnúť zmluvné podmienky so zástupcom poskytovateľa.
 4. Očakávať žiadané finančné prostriedky.

Porovnanie pôžičiek pre nezamestnaných

HyperPôžička

Rozsah

50 - 7 000 €

Splatnosť

7 dní - 42 mesiacov

Pôžičky pre nezamestnaných

Riešením tu môžu byť pôžičky pre nezamestnaných, ktoré poskytujú nebankové subjekty a pri týchto typoch pôžičiek sa nenahliada do registra, pri nižších poskytovaných sumách nie je potrebný ručiteľ alebo ručenie nehnuteľnosťou. Z vyššie uvedených dôvodov pri pôžičkách pre nezamestnaných nie je nutné dokladovať príjem ani účel, na ktorý budú poskytnuté finančné prostriedky vynaložené. Výhodou pre žiadateľa je tiež rýchlosť, dostupnosť, široké portfólio týchto pôžičiek a minimum dokladov potrebných k ich vybaveniu.

Na druhej strane pôžička pre nezamestnaných nebýva vysoká, čo je vzhľadom na dané skutočnosti akceptovateľné, ale v mnohých prípadoch aj menšie sumy, ktoré môže získať človek vo finančnej tiesni, dokážu pomôcť pri riešení problému. Zároveň je potrebné počítať s vyššou úrokovou mierou pri poskytnutej sume pôžičky.

Pôžičky pre nezamestnaných patria medzi rizikovejšie, preto je potrebné tiež zvážiť svoje finančné požiadavky tak, aby bola so zmluvným vzťahom obojstranná spokojnosť – na strane klienta aj financujúcej spoločnosti.

Aj v prípade, ak je niekto nezamestnaný, môže mať určitý aj keď nepravidelný zdroj príjmu napríklad z brigádnickej činnosti, z dohody o vykonaní práce alebo z verejnoprospešných prác. Tieto osoby tak môžu uspieť aj v prípade žiadosti o pôžičku, musia však počítať s určitými obmedzeniami:

 • požičať si možno len malú sumu peňazí, zvyčajne len niekoľko desiatok eur
 • výška úrokovej sadzby a RPMN sú na hranici povoleného úrokového stropu
 • okruh poskytovateľov takýchto pôžičiek je menší, pôžičky pre nezamestnaných majú vo svojom portfóliu iba niektoré nebankové spoločnosti

Časté otázky

1. Akú sumu peňažných prostriedkov môžem získať?

Pôžičky pre nezamestnaných sú špecifickým produktom, zvyčajne si možno požičať 20 € - 100 €, s maximálnou dobou splatnosti 30 dní.

2. Za aký čas budem mať peniaze z pôžičky k dispozícii?

Ak budú splnené všetky podmienky a klient má zriadený osobný bankový účet, tak aj v deň schválenia pôžičky. V prípade zasielania peňazí poštou je to približne za 2 – 3 pracovné dni.

3. Akým spôsobom je potrebné pôžičku splatiť?

Malú, krátkodobú pôžičku je nutné uhradiť jednorázovo, buď bezhotovostným bankovým prevodom alebo priamym hotovostným vkladom v banke poskytovateľa.

4. Čo mám robiť, ak nemôžem splatiť pôžičku v dohodnutom termíne?

V takom prípade je potrebné urýchlene kontaktovať finančný subjekt, ktorý pôžičku poskytol a spoločne dohodnúť ďalší postup. Takýto problém sa doporučuje avizovať čo najskôr, aby sa mohlo nájsť riešenie vyhovujúce pre obidve strany.

5. Potrebujem mať ručiteľa za pôžičku?

Nie, aj keď sa jedná o rizikovejší typ pôžičky pri malých sumách sa ručenie nevyžaduje.

6. Musím dokladovať použitie financií získaných z pôžičky?

To nie je potrebné, pretože pôžičky sú bezúčelové t.j. finančné prostriedky možno použiť podľa individuálnych potrieb žiadateľa.

Pre koho sa pôžička hodí?

 • Pre ľudí, ktorí nemajú pravidelný, trvalý príjem
 • Pre tých, ktorí potrebujú požičať len malú sumu finančných prostriedkov

Pre koho sa pôžička nehodí?

 • Pre žiadateľov, ktorí už splácajú iné záväzky
 • Pre osoby bez akéhokoľvek príjmu