Odporúčame

Nebankové pôžičky s vysokou schvaľovateľnosťou a bez zbytočnej administratívy!

Vysoké percento schválení

malá HyperPôžička

Rozsah

25 - 500 €

Splatnosť

1 - 30 dní

Top ponuka

HyperPôžička

Rozsah

50 - 7 000 €

Splatnosť

7 dní - 42 mesiacov

Výhody

 • Potrebné finančné prostriedky je možné získať jednoducho, bez zdĺhavej administrácie
 • Výber rôznych typov produktov od rôznych poskytovateľov
 • Žiadateľmi môžu byť študenti denného aj externého štúdia
 • Variabilná doba splácania

Základné podmienky

 • Fyzická osoba vo veku nad 18 rokov (horná hranica podľa individuálnych podmienok poskytovateľa)
 • Doklad o stredoškolskom resp. vysokoškolskom štúdiu
 • Trvalý pobyt na Slovensku
 • Určitý zdroj príjmu (štipendium, príjem z brigádnickej činnosti, dohoda o vykonaní práce...)

Bežný postup pri žiadaní o pôžičku

 1. Pri zvolenom subjekte vyplniť žiadosť o pôžičku alebo zavolať na kontaktné telefónne číslo.
 2. Zadať osobné a kontaktné údaje, prípadne aj potvrdiť súhlas s ich spracovaním.
 3. Počkať na výsledok schvaľovacieho procesu.
 4. Autorizovať zmluvu a očakávať peniaze na osobnom účte.

Porovnanie študentských pôžičiek

malá HyperPôžička

Rozsah

25 - 500 €

Splatnosť

1 - 30 dní

HyperPôžička

Rozsah

50 - 7 000 €

Splatnosť

7 dní - 42 mesiacov

Rýchla pôžička od Pôžičkomatu

Rozsah

50 - 900 €

Splatnosť

5 - 31 dní

Spotrebiteľský úver

Rozsah

300 - 3 000 €

Splatnosť

12 - 48 mesiacov

Hotovostná pôžička

Rozsah

400 - 6 000 €

Splatnosť

12 - 84 mesiacov

Tesco hotovostná pôžička

Rozsah

800 - 16 000 €

Splatnosť

12 - 84 mesiacov

mPôžička Plus

Rozsah

350 - 24 000 €

Splatnosť

12 - 84 mesiacov

PRESTO pôžička

Rozsah

650 - 25 000 €

Splatnosť

12 - 84 mesiacov

mojaPÔŽIČKA

Rozsah

1 000 - 20 000 €

Splatnosť

12 - 96 mesiacov

Cetelem pôžička

Rozsah

2 000 - 25 000 €

Splatnosť

6 - 96 mesiacov

Študentské pôžičky

Študentské pôžičky majú v portfóliu viaceré bankové aj nebankové subjekty, takže výber vhodnej sumy pôžičky a doby jej splatnosti je celkom rozsiahly. Vo všeobecnosti je však pre študentské pôžičky charakteristické hlavne  to, že:

 • žiadateľ je vo veku 18 – 26 rokov a študuje na strednej alebo vysokej škole
 • k žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy
 • vybavenie je jednoduché, rýchle, diskrétne
 • pri online komunikácii možno mať potrebné financie na účte aj za pár minút
 • požičať si možno niekoľko desiatok, ale tiež niekoľko tisíc eur
 • získané finančné prostriedky môžu byť účelové (využitie len na pokrytie nákladov na štúdium) aj bezúčelové, s použitím na čokoľvek

V prípade nebankových študentských pôžičiek sú obľúbené tzv. fínske pôžičky (od 30 € do 350 €), ktoré môžu byť vhodnou pomocou napríklad pri úhrade za internát, nákupe študijnej literatúry, ale aj na obstaranie lístkov na športové podujatie alebo na koncert populárnej kapely.

Časté otázky

1. Som študentom strednej školy, ale ešte nemám 18 rokov. Môžem požiadať o študentskú pôžičku?

Žiaľ nie, požičať si môžu len študenti, ktorí už dosiahli vek dospelosti.

2. Ktoré subjekty poskytujú študentské pôžičky?

Tých je naozaj veľa – banky aj nebankové spoločnosti. Kontakty a bližšie informácie o takýchto produktoch je možné nájsť aj  na rôznych internetových pôžičkových portáloch.

3. V akej výške je možné získať pôžičku?

Na finančnom trhu je dostatok produktov, z ktorých si môže študent vybrať pôžičku podľa svojich potrieb aj možností. Môže to byť 50 € na kúpu odbornej literatúry, ale aj 5 000 € na financovanie doktorandského štúdia.

4. Aké sú poplatky za poskytnutie pôžičky?

Väčšina študentských pôžičiek patrí k typom, pri ktorých nie sú účtované žiadne poplatky za vybavenie alebo poskytnutie finančných prostriedkov.

5. Je potrebné zabezpečiť ručiteľa za pôžičku?

Pri malých sumách to nie je nutné, ale pri vyšších študentských pôžičkách, ktoré budú splácané až po ukončení štúdia je obvykle požadované ich zaistenie ručiteľom.

6. Na čo je možné použiť prostriedky zo študentskej pôžičky?

Ak nie je striktne zmluvne zadefinované využitie prostriedkov len na pokrytie študijných nákladov, tak je využitie získaných prostriedkov ľubovoľné.

Pre koho sa pôžička hodí?

 • Pre študentov, ktorí potrebujú riešiť financovanie svojho štúdia v krátkodobom aj dlhodobom horizonte
 • Pre všetkých, ktorí považujú investíciu do svojho vzdelania za správny krok a zároveň si uvedomujú, že každý záväzok je potrebné splatiť

Pre koho nie je študentská pôžička vhodná?

 • Pre žiadateľov, ktorí nenavštevujú žiadny typ strednej alebo vysokej školy
 • Pre študentov, ktorí chcú využiť iný spôsob získania finančných prostriedkov (štátny pôžičkový fond)