Odporúčame

Nebankové pôžičky s vysokou schvaľovateľnosťou a bez zbytočnej administratívy!

Vysoké percento schválení

malá HyperPôžička

Rozsah

25 - 500 €

Splatnosť

1 - 30 dní

Top ponuka

HyperPôžička

Rozsah

50 - 7 000 €

Splatnosť

7 dní - 42 mesiacov

Výhody

 • Rýchle a pohodlné získanie potrebných finančných prostriedkov
 • Požičanie bez zdĺhavej administrácie
 • Výber vhodnej pôžičky zo širokej škály produktov

Základné podmienky

 • Minimálne vek 18 rokov a trvalé bydlisko na Slovensku
 • Platný doklad totožnosti
 • Zdroj príjmu (môže byť aj poberanie štátneho príspevku)

Bežný postup pri žiadaní o pôžičku

 1. Vyplniť a odoslať žiadosť o pôžičku so zadanými osobnými a kontaktnými údajmi.
 2. Počkať na spätný kontakt od poskytovateľa a upresniť náležitosti obchodného vzťahu.
 3. Podpísať zmluvu a očakávať žiadané peniaze.

Porovnanie pôžičiek na materskej

malá HyperPôžička

Rozsah

25 - 500 €

Splatnosť

1 - 30 dní

Rýchla pôžička od Pôžičkomatu

Rozsah

50 - 900 €

Splatnosť

5 - 31 dní

Pôžičky pre ženy na materskej dovolenke

V žiadosti o pôžičku pre ženy na materskej nie je potrebné uvádzať ani dokladovať účel, na ktorý má byť poskytnutá, takže využitie je všestranné, jej výška je variabilná, podobne doba splatnosti. Ženy na materskej však patria pri posudzovaní bonity k rizikovejším klientom, takže takéto pôžičky sú vyššie úročené a pri žiadosti o požičanie väčšieho objemu finančných prostriedkov je obvykle vyžadované ich zaistenie formou osobnej záruky alebo ručenie majetkom.

Časté otázky

1. Akú veľkú sumu si možno požičať?

Ponuka bankových aj nebankových subjektov je naozaj široká a rôznorodá od niekoľkých desiatok eur až po niekoľko tisícovú pôžičku. 

2. Je potrebné aj ručenie za pôžičku?

To závisí od individuálneho posúdenia žiadateľa s ohľadom na jeho celkovú bonitu, ale vo všeobecnosti je ručenie zvyčajne vyžadované iba pri žiadosti o pôžičku vo vyššom objeme (niekoľko tisíc eur). Pri menších, krátkodobých pôžičkách nie je potrebné žiadne ručenie.

3. Ako si môžem vybaviť pôžičku?

Viacerými spôsobmi: cez internet, telefonicky alebo osobnou návštevou na pobočke finančného subjektu. Záleží len na mamičke, ktorý spôsob jej najviac vyhovuje.

4. Akým spôsobom prebieha splácanie?

Spôsob splatenia pôžičky je vždy dohodnutý v zmluve o pôžičke, v prípade menších súm je to zvyčajne jednorázová bezhotovostná úhrada, v prípade vyššej pôžičky formou mesačných splátok podľa dohodnutého splátkového kalendára.

5. Čo mám robiť ak nemôžem uhradiť splátku v riadnom termíne?

V každom prípade je potrebné kontaktovať finančný subjekt, ktorý pôžičku poskytol a spoločne dohodnúť napr. predĺženie doby splatnosti alebo úpravu splátkového kalendára.

6. Na čo môžu byť využité prostriedky získané z pôžičky na materskej?

Väčšina takýchto pôžičiek je bezúčelová t. j. použitie peňazí je výlučne podľa individuálnych potrieb klientky.

Na čo sa pôžička hodí?

 • Na získanie menšieho objemu peňazí pre potreby dieťatka a rodiny
 • Na financovanie bežných životných potrieb (nákup hygienického tovaru pre dieťa, nová práčka, oblečenie...)
 • Ako vhodná forma preklenutia prechodného nedostatku finančných prostriedkov napr. do príchodu materského príspevku

Kedy sa pôžička na materskej nehodí?

 • Ak je potrebné riešiť situáciu väčšou sumou peňazí (obstaranie nového bývania)
 • Vtedy, ak žiadateľky už splácajú iné úvery