Pôžička od Prima Banky

Výška pôžičky
1 000 - 15 000 €
Splatnosť
24 - 108 mesiacov
Úrok od:
6,9 % p.a.
Bez registra
Nie
Bez dokladovania príjmu
Áno
Prvá zdarma
Nie
Bez ručenia
Áno
Bez poplatkov
Nie
Možnosť odloženia splátok
Nie
Pre dôchodcov
Nie
Ženy na MD
Nie
Možnosť predčasného splatenia
Nie
Bez uvedenia účelu
Nie
V hotovosti
Nie

Pôžička z Prima banky

Prima banka Slovensko je súčasťou finančného trhu už od vzniku SR , najprv so zameraním na financovanie samosprávy, ale po vstupe zahraničného partnera poskytuje už komplexné bankové služby a produkty aj pre individuálnych klientov a biznis sféru. Jej pôžičkové portfólio pre ľudí v súčasnosti tvoria: štandardná bezúčelová pôžička, pôžička na refinancovanie a povolené prečerpanie na účte.

Pôžička, ktorá je k dispozícii fyzickým osobám má formu spotrebiteľského úveru, možno si vybrať sumu z intervalu 1 000 € - 15 000 €, s dobou splatnosti 24 – 108 mesiacov. Výška mesačnej splátky je variabilná a možno si ju vypočítať vopred, nakoľko je po zadaní parametrov možné na kalkulačke, ktorá sa nachádza na internetovej stránke banky zistiť sumu mesačnej splátky, pričom najnižšia začína na hranici 20 €. Súčasťou výpočtu je tiež výška úrokovej sadzby, RPMN a výška poplatku za poskytnutie pôžičky. Podmienky pre získanie pôžičky sú nastavené tak, aby boli dostupné širokej spotrebiteľskej verejnosti, nutný je však pravidelný, stabilný príjem – zo závislej činnosti, zo živnosti, poberanie štátnych dávok a podobne. Pre klientov banky, ktorí využívajú jej produkt Osobný účet je pripravený finančný bonus v podobe vrátenia poplatku za poskytnutie pôžičky. Vybaviť pôžičku možno na pobočkách v celej SR jednoducho, často stačí len predloženie dokladu totožnosti. Pôžička je bezúčelová a bez nutnosti zaručenia.

V prípade, ak má fyzická osoba záujem o refinancovanie svojich existujúcich pôžičkových produktov (bankové aj nebankové úvery, kreditné karty, kontokorent), môže si dohodnúť prenesenie pôžičiek, ušetriť tak na splátkach a získať ďalšie voľné finančné prostriedky. Výsledok schvaľovacieho procesu je známy na počkanie. Týmto spôsobom možno refinancovať až 5 rôznych úverových produktov od iných bankových subjektov.

Pre klientov banky, ktorí využívajú svoj osobný účet je možné zriadiť povolené prečerpanie na účte s nulovým poplatkom za vybavenie, bez dokladovania príjmu a bez nutnosti dokladovať účel použitia prostriedkov. Peniaze sú klientovi k dispozícii v nepretržitom režime a môžu tvoriť aj príjemnú rezervu pre prípad nečakaných výdavkov.