Naša recenzia

Nebanková spoločnosť Profi Credit Slovakia je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny, ktorá vstúpila na slovenský trh už v r. 2000 a patrí k etablovaným, overeným poskytovateľom. Poskytuje finančné prostriedky občanom aj podnikateľom, disponuje sieťou pobočiek po celom území SR a svoje služby zabezpečuje on-line spôsobom, ale aj cez viazaných finančných agentov. Patrí k tým subjektom, ktoré vyžadujú dokladovanie nielen príjmu, ale aj trvalého pobytu, predkladanie výpisov z osobných bankových účtov, účtovných závierok, daňového priznania... Proces vybavovania pôžičky tak môže byť zdĺhavý a pomerne rozsiahla administrácia a tiež úrokové sadzby na úrovni povoleného stropu môžu niektorých potenciálnych klientov obmedzovať v rozhodnutí, požiadať o úver práve túto spoločnosť. Na druhej strane však Profi Credit postupuje vo svojej činnosti v súlade s Etickým kódexom prístupu k spotrebiteľom a je aj členom Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov.

Výhody pôžičky

  • Bezúčelové produkty, určené na financovanie bežných životných potrieb a nákladov
  • Možnosť využiť odbornú konzultáciu so zástupcom spoločnosti
  • Pôžičky určené pre občanov aj podnikateľov
  • Transparentné zmluvné podmienky 

Pre koho sa pôžička hodí?

Pôžička je určená širokej spotrebiteľskej klientele, žiadateľom, ktorí disponujú pravidelným príjmom a svoju finančnú situáciu chcú riešiť práve formou získania prostriedkov od nebankového subjektu  a ktoré použijú napr. na:

  • Uhradenie  bežných životných potrieb  (nákup spotrebného tovaru, zaplatenie za služby)
  • Úhradu nečakaných výdavkov (oprava práčky, doplatok za lieky)
  • Preklenutie prechodného nedostatku peňazí v osobnom živote alebo v podnikateľskej činnosti (úhrada urgentných faktúr za tovar alebo odobraté služby

Pre koho sa pôžička nehodí?

Pôžička od Profi Credit nie je určená pre tých žiadateľov:

  • Ktorí nemôžu alebo nechcú dokladovať výšku svojho pravidelného príjmu 
  • Čo si potrebujú požičať menšiu sumu peňažných prostriedkov s krátkodobou splatnosťou a jednorázovou úhradou
  • Ktorým nevyhovuje administratívna náročnosť pri vybavovaní pôžičky

Je pôžička Profi Credit podvod?

Nebankový poskytovateľ pôžičiek Profi Credit je držiteľom licencie pre poskytovanie spotrebiteľských úverov od NBS. Táto skutočnosť je zárukou bezpečných pôžičiek s prehľadnými obchodnými podmienkami.