Často kladené otázky

1. Kde môžem požiadať o produkt mojaPôžička?

V každej pobočke banky, pracoviská sa nachádzajú vo všetkých krajoch alebo využiť on-line spôsob a vyplniť formulár na internete.

2. Aké doklady o príjme je potrebné predložiť k žiadosti o pôžičku?

Ak má žiadateľ príjem zo závislej činnosti tak potvrdenie od zamestnávateľa a doklad, ktorý preukazuje poskytnutú mzdu (výplatná páska, výpis z účtu...) za posledné 3 mesiace. Príjem z podnikateľskej činnosti je potrebné dokladovať daňovým priznaním za posledné 2 zdaňovacie obdobia.

3. Na čo môžem použiť peniaze získané zo spotrebného úveru mojaPôžička?

Je to bezúčelová pôžička, takže využitie finančných prostriedkov záleží výlučne od individuálneho rozhodnutia klienta.

4. Môžem splatiť úver aj predčasne?

Áno, každý rok je tiež možné bezplatne uhradiť mimoriadnu splátku.

5. Môžem požiadať aj o krátkodobú mini pôžičku?

Nie, takýto produkt nie je v ponuke, plne ho však môže nahradiť zriadenie povoleného prečerpania k bankovému účtu v intervale od 230 € do 5 000 €.

6. Som živnostník, môžem aj ja požiadať o bezúčelový úver?

Samozrejme, u fyzických osôb je posudzovaná existencia pravidelného príjmu a schopnosť splatiť pôžičku, nie zdroj príjmu alebo status žiadateľa.

7. Mám 60 rokov, bude mi žiadosť o produkt mojaPôžička schválená ?

Každá žiadosť je posudzovaná individuálne a veková hranica je len jedným z kritérií a podmienky sú nastavené tak, aby bola pôžička dostupná širokej spotrebiteľskej verejnosti.

8. Chcem požiadať o úver na bývanie, ale nevlastním žiadnu nehnuteľnosť. Môžem ručiť aj cudzím majetkom?

Ak dá k uvedenej skutočnosti písomný súhlas majiteľ predmetnej nehnuteľnosti, tak je takéto zaistenie možné.

9. Musím byť klientom banky ak chcem získať spotrebný úver?

To nie je podmienkou, dôležitá je bonita a schopnosť žiadateľa pôžičku riadne splácať.

10. Kde je možné zistiť kontaktné údaje banky?

Na oficiálnej internetovej stránke sberbank.sk sú k dispozícii všetky identifikačné a kontaktné údaje, tiež zmluvné a obchodné podmienky. Možno tiež zavolať na call centrum 0850 123 123.