Naša recenzia

Sberbank Slovensko, a. s., ktorá je poskytovateľom produktu mojaPôžička patrí do medzinárodnej finančnej skupiny, ktorej silné kapitálové zázemie zabezpečuje pre banku stabilitu a kvalitné služby pre klientov. Okrem klasických bankových produktov umožňuje získať vhodné finančné prostriedky pre privátnu aj korporátnu klientelu a v súčasnosti je jednou z najžiadanejších pôžičiek bezúčelová mojaPôžička. Jej široký rozsah umožňuje výber potrebnej sumy peňazí, výška úrokovej sadzby a RPMN je na prijateľnej úrovni. Pozitívnym faktom je tiež možnosť vopred získať prehľad o výške mesačnej splátky (je fixovaná po celú dobu trvania zmluvného vzťahu), nakoľko na internetovej stránke banky je k dispozícii kalkulačka, kde je možné túto informáciu jednoduchým spôsobom získať.

Výhody pôžičky

 • Jednoduché a pohotové vybavenie aj na počkanie 
 • Dostatočne rozsiahly interval pre výber vhodnej sumy prostriedkov
 • Dostupnosť pre široké spotrebiteľské spektrum
 • Bez nutnosti dokladovať použitie získaných finančných prostriedkov

Pre koho sa pôžička hodí?

Pôžičkový produkt je vhodný pre všetkých, ktorí potrebujú získať finančné prostriedky:

 • Od seriózneho, spoľahlivého bankového subjektu
 • Na úhradu nečakaných výdavkov (oprava strechy, úhrada kúpeľného pobytu)
 • Za účelom ich vkladu do podnikateľskej činnosti
 • Na financovanie bežných životných nákladov alebo získanie finančnej rezervy 

Pre koho sa pôžička nehodí?

 • Záujemca nemôže alebo nechce deklarovať svoj príjem
 • Fyzická osoba má negatívnu  históriu v úverových registroch
 • Žiadateľ preferuje liberálnejšie podmienky pre získanie pôžičky
 • Na riešenie finančnej situácie stačí aj malá, krátkodobá pôžička

Je pôžička od Sberbank podvod?

Banka je signatárom etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa aj členom Slovenskej bankovej asociácie. Podniká v súlade s platnou legislatívou, jej produkty sú bezpečné a zmluvné podmienky transparentné.