Časté otázky

1. Akým spôsobom je možné vybaviť pôžičku?

Celkom jednoducho, stačí navštíviť niektorý stánok Tesco Finančné služby, zatelefonovať na číslo 0850 003 777 alebo vyplniť žiadosť na internetovej stránke a počkať na kontakt zo zákazníckeho servisu.

2. Je nutné dokladovať výšku príjmu?

V žiadosti je potrebné tento údaj pravdivo uviesť, dokladovanie prebieha individuálne, v rámci schvaľovacieho procesu. 

3. Musím mať zriadený vlastný bankový účet?

Nie je to nutné, peniaze z pôžičky môžu byť zaslané aj poštovou poukážkou, vtedy to však trvá dlhšie, asi 3 – 4 pracovné dni.

4. Za akú dlhú dobu je možné pôžičku splácať?

Doba splatnosti záleží na individuálnej dohode, možno si vybrať obdobie 12 – 84 mesiacov.

5. Ako je potrebné uhrádzať dohodnuté splátky?

Môže to byť bezhotovostným bankovým prevodom alebo poštovými poukážkami, ktoré sú klientovi na požiadanie zaslané.

6. Môžem požiadať o úpravu splácania aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu?

Je to možné, no každú zmenu je potrebné vopred prekonzultovať s klientským centrom.

7. Možno pôžičku splatiť aj predčasne?

Áno, kedykoľvek, bez poplatkov, potrebné je však o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa 30 dní vopred, buď písomne alebo telefonicky. 

8. Aký vysoký je poplatok za poskytnutie pôžičky?

Za vybavenie pôžičky ani poskytnutie finančných prostriedkov sa nič neplatí.

9. Je možné zjednať k pôžičke aj poistenie?

Áno, už pri uzatváraní úverovej zmluvy je možné získať informácie o poistných produktoch pre prípad zdravotných problémov alebo straty príjmu klienta.

10. Je možné odstúpiť od už podpísanej zmluvy aj vtedy, ak už boli klientovi zaslané peniaze?

Do jedného mesiaca je možné finančné prostriedky vrátiť a zrušiť zmluvu bez poplatkov a bez sankcií. 

11. Kde môžem zistiť kontaktné údaje spoločnosti?

Na internetovej stránke tesco.sk alebo zavolať na číslo 0850 003 777.