Často kladené otázky

1. Ako môžem požiadať o pôžičku?

Viacerými spôsobmi: vyplniť online žiadosť na stránke unicredit.sk, zatelefonovať na kontaktnú linku 0800 14 00 14 alebo navštíviť niektorú pobočku banky a priamo s jej pracovníkmi prejednať všetky náležitosti. 

2. Aké doklady o príjme je potrebné predložiť k žiadosti o pôžičku?

To záleží od statusu žiadateľa. Zamestnanec predkladá  potvrdenie od zamestnávateľa, SZČO potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania a tiež podklady týkajúce sa poslednej účtovnej závierky.

3. Môžem získať pôžičku aj keď som doteraz nebol klientom banky?

Pri posudzovaní žiadosti je podstatná schopnosť riadne splatiť požičané prostriedky a úspešný žiadateľ nemusí byť klientom banky.

4. V akých prípadoch je vyžadované zaistenie pôžičky?

Len v prípade vyššej sumy. Vtedy je potrebné ručenie spoludlžníkom alebo zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť.

5. Na čo môžem použiť peniaze získané z pôžičky?

V prípade bezúčelového PRESTO úveru nie je žiadne obmedzenie ohľadom použitia finančných prostriedkov. Je to výlučne na individuálnom rozhodnutí klienta.

6. Som v pred dôchodkovom veku, bude mi žiadosť o pôžičku schválená?

Každá žiadosť je posudzovaná individuálne, veková hranica je len jedným z kritérií a podmienky sú vo všeobecnosti nastavené tak, aby bola pôžička dostupná širokej spotrebiteľskej verejnosti.

7. Akým spôsobom prebieha splácanie pôžičky?

V zmluvných podmienkach sú dohodnuté mesačné splátky, ktoré sú uhrádzané medzibankovým bezhotovostným prevodom alebo priamym vkladom hotovosti na pobočke banky.

8. Čo je potrebné urobiť v prípade, ak nemôžem uhradiť mesačnú splátku v dohodnutom termíne?

Doporučujeme urýchlene kontaktovať banku a spoločne nájsť riešenie napr. formou zníženia splátok alebo dočasným odkladom splácania istiny.

9. Akú sumu budem mesačne platiť za vedenie úverového účtu?

Táto služba je bezplatná a klienti si môžu svoju pôžičkovú históriu sledovať aj sami cez online banking.

10. Môžem si pôžičku poistiť pre prípad straty zamestnania?

Áno, v banke možno získať rôzne poistné produkty, okrem poistenia schopnosti splácať úver aj cestovné alebo investičné životné poistenie.