Naša recenzia

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky je etablovaná na slovenskom finančnom trhu už dlhšie obdobie a patrí k finančným subjektom, ktoré sú voči klientom ústretové, poskytujú kvalitné, odborné bankové služby a produkty pre široké klientské spektrum.

Jej úverové portfólio môže uspokojiť potreby individuálnych aj firemných žiadateľov, nakoľko je možné vyberať z viacerých produktov rôzneho zamerania a určenia. Vyhľadávanou pôžičkou v súčasnosti je spotrebný PRESTO Úver pre občanov, ktorý má zaujímavo nastavené podmienky,  parametre aj výšku úrokovej sadzby. Žiadatelia však musia počítať s poplatkom za jeho vybavenie aj pri záujme o predčasné splatenie. Na druhej strane však možno ušetriť pri využití úveru na refinancovanie. Výšku úspory je možné zistiť už vopred, po zadaní údajov do kalkulačky na internetovej stránke banky.

Pozitívne možno hodnotiť aj tú skutočnosť, že tento bankový dom ponúka zvýhodnené úvery pre mladých, ktorí môžu využiť študentský úver alebo hypotéku pre mladých na obstaranie vlastného bývania.

Výhody pôžičky

 • Možnosť vybavenia podľa individuálnych  predstáv (online, osobne na pobočkách) 
 • Dostatočne rozsiahly interval pre výber vhodnej sumy prostriedkov
 • Podmienky pre získanie nastavené tak, aby bola pôžička dostupná širokej verejnosti
 • Ponuka pripoistenia pre prípad nečakaných udalostí

Pre koho sa pôžička hodí?

Pôžičkový produkt je vhodný pre všetkých, ktorí: 

 • Si chcú požičať prostriedky bezpečne, od spoľahlivej inštitúcie
 • Sa rozhodli riešiť svoju finančnú situáciu formou bankového úveru
 • Potrebujú získať pôžičku s dlhšou dobou splatnosti
 • Chcú využiť peniaze z pôžičky podľa vlastného uváženia 

Pre koho sa pôžička nehodí?

O bankovú pôžičku nie je vhodné žiadať ak:

 • Záujemca nedisponuje trvalým zdrojom príjmu
 • Fyzická osoba má negatívnu  históriu v úverových registroch
 • Žiadateľ má záujem len o menší objem peňazí, s krátkou dobou splatnosti

Je pôžička od UniCredit Bank podvod?

Banka je súčasťou silnej medzinárodnej finančnej skupiny, ktorá pôsobí vo viacerých európskych krajinách. Riadi sa tzv. Chartou integrity, ktorá preferuje čestnosť, rešpekt, transparentnosť... a také sú aj bankové produkty.