Časté otázky

1. Kde získam informácie o ZUNO pôžičke?

Je viacero možností, okrem printových médií hlavne pri návšteve stránky zuno.sk alebo po zavolaní na kontaktné číslo 2 245 99 999.

2. Musím mať v ZUNO vlastný účet ak chcem požiadať o pôžičku?

Áno, na tomto účte bude vedená celá pôžičková história a jeho zriadenie a využívanie je bezplatné.

3. Akým spôsobom je možné požiadať o pôžičku?

Celkom jednoducho: vyplniť základné osobné a kontaktné údaje podľa navigácie na webovej stránke banky a počkať na spätnú odozvu.

4. Ktoré dokumenty je potrebné k žiadosti doložiť?

Žiadne, banka však overuje registre dlžníkov a v prípade potreby môže niektorý doklad požadovať.

5. Ako zistím výšku úročenia pôžičky?

Výška úrokovej sadzby aj RPMN súvisí s viacerými faktormi, individuálnym posudzovaním bonity žiadateľa, takže presnú výšku je možné určiť až po spracovaní potrebných údajov.

6. Už jeden úver splácam, môžem získať aj ZUNO pôžičku?

Znovu je dôležité individuálne posúdenie schopnosti splácania. Ak je žiadateľ bonitný, už existujúci úver nie je prekážkou na získanie pôžičky a prípadným refinancovaním možno získať aj úsporu vo forme vhodnejších splátok alebo voľných peňazí.

7. Akým spôsobom prebieha splácanie pôžičky?

Obvykle je to formou inkasa z online účtu klienta v termínoch, ktoré boli dohodnuté v splátkovom kalendári.

8. Možno ZUNO pôžičku predčasne splatiť?

Áno, je však potrebné vopred avizovať túto skutočnosť banke cez niektorý komunikačný kanál – online banking alebo zatelefonovať do kontaktného centra.

9. Je možné od zmluvy o pôžičke odstúpiť?

Do 14. dní od uzatvorenia zmluvy je tak možno urobiť písomne na korešpondenčnú adresu banky.

10. Možno si pôžičku pripoistiť?

Áno, spolupracujúca poisťovňa UNIQUA ponúka na tento účel viacero poistných produktov.